Často kladené otázky

Kolikdluzim.cz je nejrychlejší způsob, jak zjistit, zdali se nacházíte v Centrální Evidenci Exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR. Platba je okamžitá a je zabezpečena platební bránou společnosti PayU.cz. Výsledky jsou aktuální přesně z okamžiku, kdy kontrolu provádíte.

Proč se za službu platí?

Zobrazování záznamů v Centrální Evidenci Exekucí ČR je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb. zpoplatněno a to za každé zobrazení výsledků. Zpoplatněn je tedy jak samotný výpis, tak následné rozkliknutí každé jedné exekuce.

Jak mohu věřit informacím, které zde dostanu?

Data jsou čerpána výhradně ze systému Centrální Evidence Exekucí ČR (CEE). Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č.120/2001 Sb.

Kdy dochází k vymazání údajů z Centrální evidence exekucí?

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...), resp. poté, co se o skončení soudní exekutor dozvěděl.

Co v Centrální Evidenci Exekucí nenajdu?

CEE neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Kdo zřizuje Centrální Evidenci Exekucí?

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Do CEE zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012) a vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce (u řízení zahájených od 1.1.2013), pravomocná usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu.